Design:
Tworzenie stron

Bioptron

Nosaltres

Cistell de l’Alegria

TIANA

 

El cistell de l’alegria es un grup de consum ecològic i responsable que es proveeix d’aliments, preferentment de proximitat, amb la intenció d’abastir totes les necessitats dels seus socis, tot fent del consum un acte conscient i ètic.

L’autogestió i la participació directa i compromesa de tos els seus membres és la nostra raó de ser, així com promoure activitats en l’àmbit de l’educació per un model de consum responsable i difondre el nostre model, tot col·laborant en la formació de nous grups de caire associatiu i donant suport a altres entitats que treballen per a la transformació social.

El cistell de l’alegria és un grup de consum creat a Tiana, sense ànim de lucre, autogestionat democràticament pels seus socis adquirint compromisos de:

 

 • Participació activa: Tos els associats participem activament en la presa de decisions i en la direcció del grup de consum. Entre tots es realitzen les tasques necessàries per la seu correcte funcionament.

 • Assumpció conjunta de decisions: Prenem les decisions estratègiques del grup, assumint conjuntament els compromisos econòmics i socials que en comporta la titularitat.

 • Autogestió: Cada soci es responsabilitza de la seva àrea de treball, en un entorn de confiança, transparència i ajuda mútua.

 • Compartir valors: Tots treballen en els conceptes de equitat, solidaritat, responsabilitat social i voluntat transformadora.

 

CONSUM ECOLÒGIC

 

Tenim el propòsit d’aconseguir una millor qualitat de vida individual i col·lectiva optant pels productes de cultiu ecològic,és a dir,aquells que es caracteritzen pel seu caràcter respectuós amb l’entorn i el consumidor. Per tant:

 • Prioritzem i recolzem  la producció agrària ecològica.

 • Rebutgem els organismes modificats genèticament (transgènics).

 • Prioritzem els productes de proximitat,distribuïts i envasats amb la mínima generació de residus,evitant un ús excessiu de transport.

 • Potenciem les produccions sostenibles amb el medi ambient i que beneficiïn els sistemes naturals.

 • Promovem el consum prioritari de productes de temporada per un gestió agrària més respectuosa amb l’entorn i els cicles vitals de l’ésser humà.

 • Recolzem els productes de comerç just.

 

ORGANITZACIÓ INTERNA

 

Tots els membres s’incorporen a alguna de les diferents àrees de treball, en funció dels seus coneixements, experiència o disponibilitat.

 

Consell rector:

 

Escollit democràticament en assemblea extraordinària. Està format per un president, un vice-president, un secretari, un tresorer i un vocal. Cada comissió tindrà un representant en el consell rector. Són càrrecs voluntaris i de caràcter rotatori. Té una periodicitat anual.

 

Comissió Legal i de Comptabilitat, Administració i Facturació:

 

 • Gestiona la comptabilitat del general del grup de consum,les despeses i els ingressos.

 • Controla els pagaments de les quotes i emetre les factures a cada associat.

 • Pagament i gestió de les factures dels proveïdors i les despeses del local.

 • Actualitzar i mantenir tota la documentació legal.

 • Vetllar pel compliment del Reglament de Règim Intern.*

 

Comissió de Compres i del Control de qualitat:

 

 • Abastir al grup dels productes necessaris i d´acord amb els criteris establerts.

 • Verificar els controls de qualitat de tots els productes.

 •  

Comissió de Relacions Internes-Externes i persona de manteniment:

 

 • Mantenir i millorar les instal·lacions i l´equipament del grup de consum.

 • Organitzar el reciclatge de materials

 • Dinamitzar

 • Informar al grup de qüestions relacionades amb el grup

 • Afegir activitats conjuntes lúdiques al calendari

 • Promoure el consum ecològic i responsable fora de l’àmbit del Cistell de l’Alegria.

 • Relacions amb altres entitats, cooperatives, associacions, fires,...

 • Coordinar la participació en campanyes d’accions socials.

 

Comissió de Comunicació Interna:

 

 • Distribuir informacions actualitzades i periòdiques als associats.

 • Actualitzar i mantenir els arxius i la base de dades dels membres del grup de consum.

 • Gestió informàtica.

 • Calendari de grups de treball.

 

Comissió Dinamitzadora del Grup i Relacions Internes:

 

 • Relació entre els membres associats.

 • Mediació de conflictes.

 • Organitzar les trobades de grup: d’oci, visites a proveïdors,...

 • Calendari de trobades.


Es decideix per consens de tots els membres, en assemblea, la incorporació de nous membres al grup de Consum.Tiana, 12 de Març del 2011


* El Reglament de Règim Intern (RRI) es consensuat per tots el membres fundadors del Cistell de l´Alegria i es presenta en un document apart.

Powered By OpenCart
El Cistell de L'Alegria © 2022 - Implementat i traduït per Grup de consum El Cistell de L’Alegria